1. Güneş büzülüp dürüldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar yürütüldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler kaynatıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Benlikler çiftleştirildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hangi günah yüzünden öldürüldü diye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Göğün örtüsü soyulup indirildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem kızıştırıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cennet yaklaştırıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Her benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, iş onların sandığı gibi değil! Yemin olsun o sinip gizlenenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Akıp akıp giderek yuvasına girenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Beriye geldiği ve geriye döndüğü zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve soluyarak açıldığı zaman sabaha, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ki o, çok değerli bir elçinin sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Çok güçlüdür o elçi, Arş sahibinin katında saygındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İtaat edilir orada kendisine, emindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve arkadaşınız bir cin çarpmış değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yemin olsun ki, onu apaçık ufukta gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, gayb konusunda cimri değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve o, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster