1. Yazıklar olsun tarttıklarında eksik tartanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar öyle kimselerdir ki, insanlara (kendisi için her hangi bir şey aldıklarında) tartırdıklarında, ölçüye tam uymalarını isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar, insanlar için tarttıklarında ise, ölçüyü ve tartıyı eksiltirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar, mutlaka diriltileceklerini bilmiyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Büyük hesap günü için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün insanlar (hesap vermek için) âlemlerin Rabbi için kalkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hayır! Allah’ın kurallarını tanımayan taşkınların kayıtları siccin dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Siccin’in ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Her şahsa ait yaptıkları kaydedilmiş) Numaralandırılmış kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün yalanlayanların vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar hesap gününü yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O hesap gününü haddi aşan günaha batmışlardan başkası yalanlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ayetlerimiz onlara okunduğunda "Bunlar öncekilerin masalları" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır! Yaptıklarından dolayı kalpleri pas tutmuş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onlar hesap günü Rablerine karşıda kesinlikle mahcup duruma düşecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra onlar ateşin içine atılacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra onlara "İşte bu, daha önce yalanladığınız ateş" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hayır! İyi davrananların kayıtları da illiyyin dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bilir misin illiyyin nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Şahıslara ait yaptıkları kaydedilmiş) Rakamlandırılmış kitap. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yakın olanlar, o kitaba şahitlik ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İyilik yapanlar nimetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Koltukların üzerinde bakınırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onları yüzlerinin parlaklığından tanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İçilince sonunda hoş bir koku veren içeceklerden içirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bitince misk kokusu alırlar ki, koku zevkini almak isteyenler bunları koklasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O içeceklerin karışımı hoş kokulu bitkilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bir pınar ki, ondan yakın olanlar (mukarrebler) içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Günah işleyenler dünyada iken iman edenlerle alay edip, gülüyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İman edenler onların yanlarından gelip geçerken, aralarında inananlar için kaş göz işareti yapıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kendileri gibilerin yanına döndüklerinde keyf içinde dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İnananları gördüklerinde "İşte sapıklar bunlardır" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Halbuki inkar eden suçlular, inananlar üzerine gözetici olarak gönderilmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bugün (hesap gün) de inananlar, doğruları inkâr edenlere gülüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Koltukların üzerine yaslanmışlar, (inkâr edenlerin hallerini) seyrediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yapmış oldukları şeyler, inkâr edenlerin üzerine yamanmadı mı (iade edilmedi mi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster