1. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar ki insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kendileri onlara bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Büyük bir gün için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün insanlar âlemlerin Rabbinin huzurunda divan dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gerçek şu ki, kötülük yapanların yazısı Siccîn’dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Siccîn’in ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün, yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar ki din gününü yalanlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onu ancak haddi aşan (hükümleri çiğneyen) ve günaha dalan kimseler yalanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ayetlerimiz ona okunduğu zaman: "Öncekilerin masalları/hayat hikâyeleri" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır! Onların kazanmakta oldukları kötülükler kalplerini paslandırıp körletmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! Muhakkak ki onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra da onlara: "İşte yalanlayıp durduğunuz şey budur!" denilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphesiz ki, iyilerin yazısı İlliyyin’dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İlliyyin’in ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O, amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Mukarrebler (Allah’a yakın olanlar) ona şâhit olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şüphesiz ki Ebrar (iyiler) nimet cennetindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yüzlerinde nimetin ve mutluluğun sevincini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kendilerine ağzı kapalı, mühürlü saf bir içki içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonunda misk kokusu bırakır. Yarışanlar bunun için yarışsınlar, (imrenenler buna imrensinler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onun karışımı Tesnim’dendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bu öyle bir pınardır ki, ondan sadece Allah’a yakın olan mukarrebler içer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Suçlular inananlara gülerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yanlarından geçtikleri zaman birbirlerine göz kırparlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kendi taraftarlarının yanına döndükleri zaman da inananlarla alay etmenin zevkini tadarlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İnananları gördüklerinde: "Bunlar sapık insanlar!" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Oysa kendileri inananlara gözcü olarak gönderilmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte bugün de inananlar o kâfirlere gülerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Tahtlar üzerinde (onların halini) seyrederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "O kâfirlerin yaptıkları şeylerin karşılığı verildi mi?" diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster