1. Güneş dürüldüğü (ve ziyası söndürüldüğü), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar kararıp döküldüğü, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar, yürütüldüğü Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gebe develer, kendi başına terkedildiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vahşi hayvanlar (korkudan) bir araya toplandığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler kaynayıp birbirine karıştığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ruhlar bedenlerle birleştirildiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) “Hangi suçtan dolayı öldürüldü diye” diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) “Hangi suçtan dolayı öldürüldü diye” diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Amel defterleri açıldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gökteki cisimler yörüngesinden kaydırılıp söküldüğü, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem (suçlular için) alevlendirildiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cennet (inananlara) yakınlaştırıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Herkes, önceden (iyi ve kötü) ne hazırlamışsa (onu) bilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) (Hayır yine) yemin ederim, (geceleyin görünüp gündüz) sönen yıldızlara, dönüp dolaşıp yuvasına giren gezegenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) (Hayır yine) yemin ederim, (geceleyin görünüp gündüz) sönen yıldızlara, dönüp dolaşıp yuvasına giren gezegenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun kararmaya başlayan geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Muhakkak bu Kur`an (Allah katında) kerim olan bir elçinin (Cebrail`in) getirdiği kelâmdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O elçi güçlü, kudret ve egemenlik tahtının sahibi (Allah`ın) katında çok itibarlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Orada kendisine (meleklerce) itaat edilen ve güvenilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphesiz (Muhammed) onu (Cebrail`i) apaçık ufukta görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, insan kavrayışının ötesindeki şeylerin bilgisinden ötürü töhmet altında tutulamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O (Kur`an) kovulmuş şeytanın sözü değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O halde, (Kur`an`ı bırakıp da) nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) O (Kur`an), bütün âlemler için ve içinizden dosdoğru olmayı dileyenler için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) O (Kur`an), bütün âlemler için ve içinizden dosdoğru olmayı dileyenler için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe sizler (bir şey) dileyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster