1. Güneş, dürüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar, yürütüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gebe develer salıverildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler kaynatıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Amel defterleri açıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem alevlendirildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cennet yaklaştırıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun, yöneldiği zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-21) O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-21) O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (19-21) O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun o, Cebrâil’i apaçık ufukta gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, gayb hakkında cimri değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kur’an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Hâl böyle iken) nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster