1. Güneş(in defteri) dürüldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. yıldızlar sönüp döküldüğünde Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. dağlar yürütüldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. doğumu yakın develer terk edildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. bütün yabani hayvanlar birbirine sokulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. denizler fokur fokur kaynatıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. bütün insanlar tasnif edildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. diri diri gömülen kız çocukları sorduğunda Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. hangi suçtan dolayı öldürüldüklerinin hesabını, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (İnsanların) amel defterleri açıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. gök, (bir gövdenin derisi gibi) soyulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem kışkırtıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ve Cennet(in görüntüsü) yakın plan sunulduğunda; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (işte o zaman) her can ne hazırladığını (yakinen) bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bundan ötesi yok! İşte ben yemin ederim gizlenenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. yuvalarına giren yıldız ve gezegenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ve (yokluğun) zifiri karanlığına (zaman ve mekan) geri döndüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Nefes almaya başladığı [4] zaman sabaha, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ki elbet bu (Kur`an), türünün en seçkini olan bir elçi (meleğin) ilettiği sözdür; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Arş`ın sahibi katından ona hem güç hem de makam bahşedilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. orada kendisine itaat edilir; üstelik güvene layıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Arkadaşınız da cin musallat olmuş biri değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğrusu o, meleği berrak bir ufukta görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. kaldı ki o, görünmeyenin bilgisi üzerinde tekel kurup (onu saklayan) biri de değildir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. dahası bu kelam, Allah`ın kendisine sığınanları şerrinden emin kıldığı Şeytanın sözü de değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hakikat buyken (ey insanlar), nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bu vahiy, tüm insanlık için bir uyarı ve öğütten ibarettir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. sonuçta, içinizden doğru yolda yürümeyi dileyenler (öğüt alır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Zaten alemlerin Rabbi Allah (size irade vermeyi) dilememiş olsaydı, siz hiçbir şey dileyemezdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster