1. Övgü, gökleri ve yeri yoktan yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah`a aittir. O, yaratmada dilediği kadar arttırır. Çünkü Allah`ın her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah`ın insanlara verdiği rahmeti önleyebilecek yoktur. O`nun önlediğini de ardından salıverecek yoktur. O çok güçlüdür; bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ey insanlar! Allah`ın size olan nimetini hatırlayınız; size gökten ve yerden rızık veren Allah`tan başka bir yaratan mı var? O`ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki peygamberler de yalanlanmıştır. Bütün işler Allah`a döndürülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ey İnsanlar! Şüphesiz Allah`ın sözü gerçektir. Bu dünya hayatı sizi aldatmasın. Şeytan da sizi Allah ile aldatmasın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır; siz de onu düşman edininiz. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnkâr edenler için elbette çetin bir azap vardır. İman edip iyi işler yapanlara da af ve büyük bir ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kötü işleri kendisine güzel gösterilip, kendisi de onları güzel gören kişi, gerçeği gören gibi midir? Şüphesiz ki Allah dileyeni saptırır, dileyeni de doğru yola iletir. Artık onlara üzülerek kendini mahvetme! Çünkü Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bulutları sürükleyen rüzgârların estiricisi Allah`dır. Biz bulutları ölü bir yöreye göndererek onlar aracılığı ile ölü toprağı diriltiriz. İşte yeniden diriliş olayı da böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kim şeref istiyorsa, bilsin ki, şerefin tamamı Allah`ındır. Güzel söz Allah`a yükselir. İyi amel de güzel sözü yüceltir. Kötülükleri planlayanlara şiddetli bir azap vardır. Bunların planları boşa çıkacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah sizi topraktan, sonra embriyodan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. O`nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır, ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar, Allah`a kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şu tatlı, susuzluğu giderici ve içimi kolay, şu da tuzlu ve acıdır. Hepsinden de taze et yer ve takınacağınız süs eşyaları çıkarırsınız. O`nun lütfundan (nasib) aramanız için ve olur ki şükredersiniz diye gemilerin onun içinde (suyu) yararak gittiklerini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Güneşi ve ayı insanların hizmetine sunmuştur. Her birisi, belirlenmiş bir süreye kadar yörüngesinde akar gider. İşte, Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O`nundur. O`ndan başka taptıklarınız, bir çekirdek zarına bile sahip değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eğer Allah`tan başka taptıklarınızı çağırırsanız sizin çağırmanızı işitemezler; işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Bu gerçeği sana, her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey insanlar! Allah`a muhtaç olan sizsiniz, ama O hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değildir ve O övülmeye çok layıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bu da Allah`a güç gelen bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenemez. Yükü ağır gelen kimse, onu taşımak için başkasını çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenemez. Sen ancak, görmeden Rabblerine saygı duyanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi menfaatine temizlenmiş olur. Dönüş Allah`adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-22) Görmeyen ile gören, karanlık ile aydınlık, gölge ile sıcak bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Şüphesiz ki Allah dileyene işittirir. Sen kabirdekilere işittiremezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-22) Görmeyen ile gören, karanlık ile aydınlık, gölge ile sıcak bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Şüphesiz ki Allah dileyene işittirir. Sen kabirdekilere işittiremezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (19-22) Görmeyen ile gören, karanlık ile aydınlık, gölge ile sıcak bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Şüphesiz ki Allah dileyene işittirir. Sen kabirdekilere işittiremezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (19-22) Görmeyen ile gören, karanlık ile aydınlık, gölge ile sıcak bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Şüphesiz ki Allah dileyene işittirir. Sen kabirdekilere işittiremezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (23-24) Sen, sadece bir uyarıcısın. Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her millet için mutlaka bir uyarıcı olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (23-24) Sen, sadece bir uyarıcısın. Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her millet için mutlaka bir uyarıcı olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Oysa ki peygamberleri onlara açık âyetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. Bak, cezam nasıl oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah`ın gökten yağmur yağdırdığını görmedin mi? Biz, onunla renkleri farklı farklı meyveler çıkardık. Dağlarda değişik renklerde beyaz, kırmızı ve simsiyah yollar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Aynı şekilde, insanlardan, diğer canlılardan ve evcil hayvanlardan da renkleri farklı olanlar vardır. Allah`a ancak bilgili kulları saygı duyar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür; çok bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Allah`ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için gizli ve açık harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Çünkü Allah, onların ödülünü tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayandır; şükrün karşılığını bol bol verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekini doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. Allah, kullarının ihtiyaçlarından haberdardır; her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra bu kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan bazısı kendilerine haksızlık ettiler. Bazıları orta yolu tuttular. Kimileri de hayır işlerinde Allah`ın izniyle öne geçtiler. İşte bu en büyük fazilettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar, ‘Adn cennetlerine girecekler. Orada altın bilezikler ve inciler takınacaklardır. Oradaki elbiseleri de ipekten olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. “Bizden üzüntüyü gideren Allah`a hamdolsun! Doğrusu Rabbimiz, kesinlikle çok bağışlayandır; iyiliklerin karşılığını fazlasıyla verendir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. “Yine O, bizi kendi lütfuyla, süreli nimet yurduna indirdi. Orada bize ne bir yorgunluk, ne de bitkinlik gelecektir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnkâr edenlere de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler; cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz, bütün inkârcıları böyle cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar orada, “Ey Rabbimiz! Bizi çıkar. Daha önce yaptıklarımızın aksine iyi işler yapalım” diye feryat ederler. Kendilerine, “Size, düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Şimdi tadın azabı! Zâlimlerin yardımcısı yoktur” denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Allah, göklerin ve yerin gaybını/insanların bilemeyeceği şeyleri bilir. O, kalplerin içinde ne varsa onu da hakkı ile bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sizi yeryüzünde iktidar sahibi yapan O`dur. O halde, kim inkâr ederse, inkârı kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü, Rabbleri katında kendileri için ancak gazabı arttırır. Kâfirlerin inkârı, kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. “Allah`tan başka yalvardığınız ortaklarınızı hiç düşündünüz mü? Gösteriniz bana! Onlar yerdeki hangi şeyi yarattılar! Yoksa onların göklerde mi bir ortakları var! Yoksa biz onlara bir kitap mı verdik de onlar, o kitaptaki bir delile dayanıyorlar?” Hayır! O zâlimler/müşrikler, birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaad etmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz Allah, yörüngelerinden sapmamaları için gökleri ve yeri tutar. Eğer onlar sapacak olsalar O`ndan başka onları hiç kimse tutamaz. Şüphesiz O, son derece yumuşak davranır; affeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse bütün toplumların en doğruları olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah`a yemin ettiler. Ancak kendilerine bir uyarıcı gelince, bu, onların sadece haktan kaçmalarını arttırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Çünkü onlar yeryüzünde kibirlendiler ve kötü tuzaklar kurdular. Halbuki kişi, kazdığı kuyuya kendi düşer. Onlar öncekilere uygulanan yasayı mı bekliyorlar? Allah`ın yasasında asla bir değişme bulamazsın. Allah`ın yasasında bir başkalaşma da bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Onlar, kendilerinden daha güçlü idiler. Göklerde ve yerde Allah`ı âciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz O, her şeyi bilir; her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şâyet Allah, insanları yaptıklarıyla hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirlenen bir vakte kadar ertelemektedir. Vakitleri gelince Allah, onları cezalandıracaktır. Çünkü Allah kullarını kesinlikle gözlemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster