1. Gökleri ve yeryüzünü yaratan, melekleri; ikişer, üçer, dörder kanatlı/boyutlu elçiler kılan Allah’a, övgüler olsun. Yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah herşeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Insanlar için Allah’ın açtığı bir rahmeti tutan olamaz. O’nun tuttuğunu da O’ndan sonra açıp salacak yoktur. Üstün ve güçlü olandır, doğru hüküm/karar verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ey insanlar! Allah’ın size olan (üzerinizdeki çeşitli) nimetlerini hatırlayın. Allah’tan başka bir yaratıcı var mı? Gökten ve yerden size rızık veren! O’ndan başka İlâh/Tanrı yoktur. Öyleyse, nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Eğer seni yalanlıyorlarsa; şüphesiz ki, senden önceki elçiler de yalanlandı. Sonunda işler Allah katına getirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ey insanlar! Şüphesiz ki, Allah‘ın sözü gerçektir. Dünya hayatında aldanmayın/dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve sakın, o aldatıcı sizi Allah ile/Allah adına aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz ki şeytan, size düşmanlıkta çok saldırgandır; öyleyse siz de onun düşmanlığına karşı dikkatli olun! O (şeytan) kendi partisini/taraftarını, ancak alevli ateşin halkından olmaları için çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar inkâra saptılar. İşte onlar için çetin bir azap vardır. İman edenler ve iyi işler yapanlara ise, bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kötü ameli kendisine süslü görünen ötekiler gibi olur mu? O, yaptığı kötülüğü iyi sanıyor. Muhakkak ki Allah; (sapıklığı) dileyen/tercih eden kimseyi sapıklıkta bırakır ve (hidayeti) tercih eden/dileyen kimseyi de doğruya iletir. Öyleyse, onlar hakkında üzüntüye kapılma! Gerçekten Allah onların yapıyor olduklarını en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve Allah rüzgârları gönderip de bulutları kaldırandır. Böylece onu ölü bir beldeye süreriz, onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte dirilerek kalkış da böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kim üstünlük istiyor ise üstünlük tamamen Allah’ındır. Güzel söz O’na yükselir, onu da salih amel/faydalı iş yükseltir. Kötülük plânları yapanlara ise çetin bir azap vardır. Oysa onların plânları bozulur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah sizi(n ilk yaratılışınızı) topraktan, sonra nutfeden/embriyodan yarattı. Sonra da çiftler (çok sayıda oluşturduğu aile) hâline getirdi. Bir dişinin hamile kalması ve doğurması, ancak O’nun ilmiyle/izniyle olur. Bir canlının uzun hayatındaki yaşadıkları ve bir canlının kısa hayatı mutlaka bir kitaba yazılmaktadır. Gerçekten bu, Allah’a göre kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Iki deniz bir olmaz! Bu tatlıdır susuzluğu giderir, boğazdan akar içimi kolaydır! Şu da tuzludur boğazı yakıcıdır! Hepsinden de taptaze et yersiniz ve takındığınız süs eşyası çıkarırsınız. Gemileri orada suları yararak giderken görürsünüz; (Allah’ın) lütfundan aramanız ve şükretmeniz için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gündüzün içine geceyi ve gecenin içine de gündüzü salar. Güneş’i ve Ay’ı emri altına almıştır. Her biri, belirlenmiş bir süreye kadar akıp gidiyor! Rabbiniz Allah işte budur! Mülk/otorite O’nundur. O’ndan başka yalvardığınız/çağırdığınız kimseler ise, bir çekirdek zarına bile sahip değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara (birşeyler istemek için) dua etseniz/onları çağırsanız, duanızı/çağrınızı (isteklerinizi) işitmezler. Şayet işittiklerini düşünseniz bile size cevap veremezler. Ve onlar, kıyamet gününde Allah’a ortak koşmanızı inkâr ederler. Hiç kimse sana, herşeyden haberdar olan (Allah) gibi haber veremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey insanlar! Sizler Allah’a muhtaç olan fakirlersiniz. Allah ise zengindir, övgüye lâyık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilerse sizi götürür ve yepyeni bir halk getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bu Allah’a göre zor bir iş değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Yükü ağır gelen kimse yükünü taşımaya (başkasını) çağırsa, akrabası dahi olsa hiçbir şey ondan taşınmaz. Sen ancak görmeden Rablerinden korkan ve namaza devam eden/eğitim öğretime katılan kimseleri uyarıp sakındırırsın. Kim temizlenip arınırsa, ancak kendi nefsinin yararı için arınıp temizlenmiştir. Sonunda dönüş Allah’ın katınadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kör ile gören bir olmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Karanlık ile aydınlık bir değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Gölge ile kızgın sıcak bir değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Dirilerle ölüler eşit olmaz! Gerçi Allah dilediği kimseye işittirir; sen ise kabirlerin içindeki kimselere işittiremezsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sen sadece (dirileri/yaşayanları) uyaransın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Şüphesiz biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önceki kimseler de yalanlamışlardı. Elçileri onlara apaçık delillerle, sahifelerle ve aydınlatıcı kitapla gelmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra ben, inkâr edenlerin tümünün hesabını gördüm. Benim onları inkârım (cezalandırmam) nasılmış, bak gör? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Görmedin mi? Allah gökyüzünden bir su indirdi. Böylece onunla renkleri değişik meyveler çıkardık. Dağlardan (geçen); beyaz, kırmızı, renkleri değişik ve simsiyah (topraktan) yollar (kıldık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Insanlardan, canlılardan ve davarlardan da; işte böyle, renkleri değişik olanlar vardır. Kulları içinde ancak bilginler Allah’tan gereği gibi korkar. Şüphesiz Allah; üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O (bilgin) kimseler ki; Allah’ın kitabını gereği gibi/anlamaya çalışarak okurlar, salâtı ikâme ederler/namaza devam ederler. kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli açık dağıtırlar (ve onlar) asla batmayacak bir ticaret/alışveriş umarlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah’ın kendilerine ücretlerini ödemesi ve lütfundan artırması için. Şüphesiz O; çok bağışlayandır, şükrü kabul ederek bol verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kitap’tan sana vahyettiğimiz, kendinden önceki kitapları doğrulayıcı/tasdik edici gerçektir. Şüphesiz Allah; kullarından haberdar olandır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra kitabı, yeni yarattığımız kimselere miras verdik. Artık, onlardan kimi kendi kendine zulmedendir, kimi orta yolda gidendir ve kimi de Allah’ın izniyle hayırlarda önde gidendir. İşte büyük lütuf/kazanç budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Adn cennetleri! Oraya girerler; orada, altın bilezikler ve inciler takınırlar. Orada onların giysisi ipektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Dediler ki: "Bizden üzüntüyü gideren Allah’a övgüler olsun! Şüphesiz Rabbimiz; bağışlayandır, çok karşılık verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O, kendi lütfundan, durulacak yurda bizi yerleştirendir; burada, bize hiçbir usanma da dokunmaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Inkâr eden KİMSELERE cehennem ateşi vardır. Onlara, ölsünler diye hükmedilmez ki ölsünler! Ve onlardan cehennem azabı hafifletilmez. Her bir nankörü işte böyle cezalandırırız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar orada feryat ederler: "Rabbimiz! Bizi çıkar, yapmış olduğumuz amellerin dışında faydalı işler yapalım..." "Öğüt alan kişinin öğüt alacağı kadar, size bir ömür vermedik mi/yaşama hakkı tanımadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse tadın azabı! Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şüphesiz Allah göğün ve yerin gaybını bilendir. Doğrusu O, göğüslerin özünü de çok iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yeryüzüne sizi halifeler/birbirinin yerine geçenler kılan O’dur. Öyleyse kim inkâra saparsa onun inkârı kendi aleyhinedir. Çünkü Rableri katında; inkârcıların inkârı, gazaptan başka bir şey artırmaz ve inkârcıların inkârı, hüsrandan başka bir şey artırmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. De ki: "Allah’ın yanında yalvardığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünde ne yarattılar?" Ya da göklerde bir ortaklıkları mı var? Veya onlara bir kitap vermişiz de, onlar o kitaptan bir kanıt/delil üzerinde midirler? Aksine zalimler, birbirlerine sadece aldatma vadediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz Allah; gökleri ve yeryüzünü, yıkılmasınlar diye kudreti altında tutuyor. Eğer yıkılacak olsalar; ikisini ancak ‘O’ tutar, kendisinden başka hiç kimse tutamaz. Şüphesiz O, çok sabırlıdır, bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yeminlerinin bütün gücüyle Allah’a yemin ettiler: "Eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, herhangi bir milletten daha fazla doğru yolda olacaklar" diye. Ancak kendilerine bir uyarıcı geldiği zaman; onlara nefretle kaçıştan başka bir katkı sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yeryüzünde büyüklük tasladılar ve kötü tuzak kurdular. Kötü tuzak, sahibinden başkasına dolanmaz! Öncekilere uygulanan kuraldan başkasını mı bekliyorlar? Allah’ın sünnetinde/uygulamasında, asla bir değişiklik bulamayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki? Kendilerinden önceki kimselerin akıbetinin/sonunun nasıl olduğunu görsünler! Halbuki onlar, bunlardan daha güçlü idiler. Gökte ve yerde Allah’ı âciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz O; çok iyi bilendir, gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Eğer Allah; kazandıkları yüzünden insanları hemen cezalandıracak olsaydı yeryüzünün üzerinde hiçbir canlı bırakmazdı. Ancak, onları bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri (sonları) geldiği zaman (artık ertelenmezler!) Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster