1. Neyi birbirlerine sorup duruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Büyük haberi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ki onlar onda anlaşmazlık halindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır, öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır, kesinlikle öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yapmadık mı yeryüzünü bir beşik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dağları da birer kazık? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizi çiftler halinde yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi bir örtü yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü de geçimi sağlama zamanı olarak belirledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve üstünüze yedi sağlam (göğü) kurduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Parlayan bir lamba yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bulutlardan ise şarıl şarıl yağmur indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ki onunla taneler ve bitkiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve çeşit çeşit bahçeler çıkaralım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yargılama Günü, belirlenmiş bir vakittedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sur’a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gök açılmış; kapı kapı olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yürütülmüş; serap olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Cehennem ise gözetlemekte: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Azgınlar için bir varış yeri olarak… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada çağlar boyu kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada bir serinlik ve bir içecek bulamazlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak kaynar su ve acı bir yiyecek hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlar bir hesap ummuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve ayetlerimizi, mucizelerimizi yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Halbuki biz her şeyi sayıp yazmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Öyleyse tadın, sizin sadece cezanızı arttıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Erdemliler için kurtuluş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bağlar, bahçeler… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Genç ve yaşıt eşler… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Dolu kadehler… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada ne bir boş söz ne de bir yalan işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Efendinden bir karşılık; hesaplanmış bir armağandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman’dır. Hiçbir davada O’na hitap edemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Gün gelecek Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman’ın izin verdikleri hariç hiç kimse konuşamaz. Onlar da doğruyu söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte gerçek gün budur. Dileyen, Efendisine doğru yol tutsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz, sizi yakın bir azap ile uyarmış bulunuyoruz. O gün kişi yapmış olduklarına bakar ve inkârcı ise, "Keşke toprak olsaydım!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster