1. Güneş dürüldüğünde (Akıl karşılaştığı gerçeklik ile kaplanıp gücünü yitirdiğinde), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar karardığında (Düşünme işlevi durup - fikirler ışık tutmaz olduğunda), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar yürütüldüğünde (organlar çalışmaz olduğunda), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Işar (en gözde develer; zenginlik ve statü nesneleri) başıboş bırakılıp terk edildiğinde (dünya değerlerinden geçildiğinde), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vahşiler haşrolunduğunda (hayvani duygular toplanıp güçlerini kaybettiklerinde), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler kaynadığında (şartlanma yollu edinilmiş bilgiler açığa çıkan gerçekler karşısında tutuşup kaynadığında), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefsler tezvic edildiğinde (bilinçler ölümün bu tadılışıyla birlikte yeni ruh bedenleriyle eşleştirildiğinde), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Diri diri toprağa gömülen (kız çocuklara) sorulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Hangi suçundan dolayı öldürüldü?" diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kaydedilmiş sayfaları açıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semâ sökülüp giderildiğinde (bilinç muhakemesini yitirdiğinde), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cahîm tutuşturulup alevlendirildiğinde (pişmanlık yangını alevlendiğinde), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cennet yaklaştırıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Her nefs (bilinç) hazırladığı şeyi bilmiştir (biyolojik bedenli yaşamında yaptıklarının getirisini algılamıştır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kasem ederim El Hünnes olarak (Güneş’in ışığından gündüz görünmeyen yıldızlar), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. El Cevar’e, El Künnes’e (yörüngelerinde seyrederken aynı zamanda burçların etki alanlarında dolaşanlar - gezegenler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geri döndüğünde geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Teneffüs ettiğinde sabaha, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ki, muhakkak O, şerefli bir Rasûlün sözüdür; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kuvvet sahibi (bir Rasûlün)! Arş sahibi’nin indînde güvencede! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İtaat edilendir orada (Semâ’da), Emin’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sahibiniz (Hz. Muhammed) bir cin etkisi altında olan değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun ki Onu apaçık ufuk olarak müşahede etti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, gayb hakkında cimri değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve O, recm olunmuş (hakikatten uzaklaştırılmış) şeytanın lafı da değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O hâlde (Kurân’ı bırakıp) nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O âlemler (insanlar) için yalnızca Zikir’dir (hatırlatmadır)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sizden bilfiil gerçek üzere yaşamayı dileyenler için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Rabb-ül âlemîn olan Allâh dilemedikçe, siz dileyemezsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster