1. Güneş, tekvîr edildiği (dürüldüğü, nûru nârından ayrıldığı, ışığı giderildiği) zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve yıldızlar, (karartılarak) döküldüğü zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve dağlar, yürütüldüğü zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve yüklü develer, başıboş bırakıldığı zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vahşi hayvanlar, bir araya toplandığı zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler, tutuşturulduğu zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefisler, birleştirildiği (ruhlar, bedenlerle bir araya getirildiği) zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sayfalar (amel defterleri), açıldığı zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gökyüzü, (yerinden sökülüp) koparıldığı zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem, iyice alevlendirildiği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cennet, yaklaştırıldığı zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Her nefis, (hayır ve şer) ne hazırlamış olduğunu bilecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Artık yemîn ederim, (yörüngesini tamamlayıp) geri dönen o yıldızlara; o akıp akıp (gün ışıdığında) gizlenenlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Artık yemîn ederim, (yörüngesini tamamlayıp) geri dönen o yıldızlara; o akıp akıp (gün ışıdığında) gizlenenlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kararmaya başladığı zaman, geceye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Nefes aldığı (ağarmaya yüz tuttuğu) vakit, sabaha! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şübhesiz o (Kur`ân), elbette çok şerefli bir elçinin (Cebrâîl`in, vahiyden ibâret)sözüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (O elçi) pek kuvvetlidir; arşın sâhibi (Allah`ın) katında çok i`tibarlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (O Cibrîl,) orada (melekler tarafından kendisine) itâat edilendir; (vahiy husûsunda)çok güvenilendir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Arkadaşınız (Muhammed) ise mecnun değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. And olsun ki, onu (Cebrâîl`i) apaçık, ufukta gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve o, gayb hakkında cimri değildir (aldığı vahyi aynen teblîğ eder)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O (Kur`ân) da, kovulmuş şeytanın sözü değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O hâlde (ondan yüz çevirip) nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) O, ancak âlemler için, (ve) içinizden dosdoğru olmak isteyenler için bir nasîhattir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) O, ancak âlemler için, (ve) içinizden dosdoğru olmak isteyenler için bir nasîhattir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Fakat, âlemlerin Rabbi olan Allah (size dileme kabiliyetini vermeyi) dilemedikçe, siz dileyemezsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster