1. Güneş, karanlığa gömüldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ve yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. dağlar kaybolup gittiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ve doğurmak üzere olan dişi develer başıboş bırakıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. bütün hayvanlar bir araya toplandığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ve denizler kaynadığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. bütün insanlar (yaptıklarıyla) eşleştirildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ve diri diri gömülen kız çocuklarına sorulduğunda Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. hangi suçtan dolayı öldürüldükleri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (insanların yapıp ettiklerinin) dosyaları açıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ve gökyüzü açılıp ortaya serildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (cehennemin) yakıcı ateşi parladığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ve cennet gözler önüne getirildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (o Gün) her insan, (kendisi için) ne hazırlamış olduğunu görecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! Hayır! Dönüp duran yıldızları tanıklığa çağırırım, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. yörüngelerinde akan ve kaybolan gezegenleri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ve kararan geceyi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ve soluk almaya başlayan sabahı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. bakın, bu (ilahi kelam), gerçekten soylu bir elçinin (vahyedilmiş) sözüdür, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. güç bahşedilmiş, kudret ve egemenlik tahtının Sahibi nezdinde emin kılınmış, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. itaat edilen ve güvene layık birinin (sözü)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Çünkü, bu arkadaşınız bir deli değil: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. o gerçekten (meleği) gördü, berrak bir ufukta (gördü) onu; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. o, (başka birine vahyedilmiş olan) insan kavrayışının ötesindeki şeylerin bilgisinden dolayı onları kıskanan biri değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu (mesaj), lanetlenmiş bir şeytani gücün sözü de değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bu (mesaj), bütün insanlık için bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. doğru yolda yürümek isteyen her biriniz için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ama Allah, bütün alemlerin Rabbi, (o yolu size göstermeyi) istemedikçe siz onu isteyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster