1. Güneş, dürüldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve yıldızlar döküldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve dağlar yürütüldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-6) Ve yüklü develer salıverildiği zaman. Vahşi hayvanlar toplanıldığı zaman. Ve denizler ateş ile dolduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-6) Ve yüklü develer salıverildiği zaman. Vahşi hayvanlar toplanıldığı zaman. Ve denizler ateş ile dolduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (4-6) Ve yüklü develer salıverildiği zaman. Vahşi hayvanlar toplanıldığı zaman. Ve denizler ateş ile dolduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve ruhlar çiftleştirildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve diri olarak gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. «Hangi günahından dolayı öldürüldü?» diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve defterler açıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve gök giderildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Ve cehennem, şiddetle alevlendirildiği zaman. Ve cennet yaklaştırıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Ve cehennem, şiddetle alevlendirildiği zaman. Ve cennet yaklaştırıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Her şahıs, ne hazırlamış olduğunu bilmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Artık andolsun geri dönen yıldızlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Akıp saklanıveren (seyyare)lere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve yöneldiği zaman geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve açılmaya başladığı zaman gündüze. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphe yok ki O, muhakkak bir kerîm elçinin (getirdiği) kelâmdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Büyük bir kuvvet sahibidir, arş’ın sahibi nezdinde âlî bir makama nâildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) Orada kendisine itaat olunmuş bir emîndir. Ve sizin sahibiniz bir mecnûn değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) Orada kendisine itaat olunmuş bir emîndir. Ve sizin sahibiniz bir mecnûn değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (23-25) Andolsun ki, onu apaçık ufukta gördü. Ve o, (peygamber) gaybe ait hususta behil değildir. Ve o, tardedilen bir şeytanın sözü değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (23-25) Andolsun ki, onu apaçık ufukta gördü. Ve o, (peygamber) gaybe ait hususta behil değildir. Ve o, tardedilen bir şeytanın sözü değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (23-25) Andolsun ki, onu apaçık ufukta gördü. Ve o, (peygamber) gaybe ait hususta behil değildir. Ve o, tardedilen bir şeytanın sözü değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Artık nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) O, başka değil âlemler için bir öğüttür. Sizden müstakimâne yaşamak dileyen kimse için (bir mev’izadır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) O, başka değil âlemler için bir öğüttür. Sizden müstakimâne yaşamak dileyen kimse için (bir mev’izadır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster