1. Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar yerlerinden düşüp dağıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar yürütüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğurmak üzere olan develer, kıyılmaz mallar terk edildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vahşi hayvanlar diriltilip toplandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler ateşlenip kaynatıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefisler eşleştirildiği, ruhlar bedenlere girdiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Diri diri gömülen kız çocuğuna, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hesap defterleri açıldığı zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gök cisimleri yerlerinden kaydırıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem alev alev kızıştırıldığı zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cennet yaklaştırıldığı zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte o zaman... Her insan hazırladığını, ortaya ne koyduğunu anlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bakın: Gündüzün sinip gizlenen yıldızlara... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geçmeye başladığı dem geceye... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Nefes almaya başladığı dem sabaha kasem ederim ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kur’ân, değerli bir Elçinin, Cebrail’in getirip okuduğu sözdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O Elçi ki çok kuvvetlidir. Yüce Arş sahibi Allah’ın nezdinde pek itibarlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Göklerde ona itaat edilir, vahiyler ona emanet edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şunu da bilin ki, içinizden biri olan bu arkadaşınız deli değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O, vahyi getiren elçi Cebrail’i, apaçık ufukta görmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, vahiy hususunda cimri davranan, vahyi sizden esirgeyen bir zat değildir. Vahiy hakkında her türlü töhmetten de uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu söz, hele hele, kovulmuş şeytanın sözü hiç değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O halde siz nereye gidiyorsunuz öyle, neden bahsediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) Bu, olsa olsa bütün âlemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) Bu, olsa olsa bütün âlemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ama bu iş sizin istemenizle değil, ancak Rabbülâlemin olan Allah’ın dilemesiyle tamam olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster