1. Güneş büzüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar yürütüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. On aylık gebe develer başı boş bırakıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler kaynatıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefisler çiftleştirildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve sorulduğu zaman o diri diri toprağa gömülen kıza: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Hangi günâh(ı) yüzünden öldürüldü?" diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Amel) defterler(i) açılıp yayıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gök sıyrılıp açıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem alevlendirildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cennet yaklaştırıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Her can, ne yapıp getirdiğini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yoo, yemin ederim o geri kalıp gizlenenlere; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Akıp gidenlere, dönüp saklananlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sırtını dönen geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Soluk almağa başlayan sabaha, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Andolsun bunlara) Ki o, değerli bir elçinin (Cebrâil’in) sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (O elçi,) Güçlüdür, Arşın sâhibi (Allâh) katında yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Orada (kendisine) itâ’at edilen, güvenilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Arkadaşınız cinli değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun (Muhammed) onu apaçık ufukta görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, gayb hakkında (verdiği haberlerden dolayı) suçlanamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O (Kur’ân) kovulmuş şeytânın sözü değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O halde nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O, âlemlere öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Aranızdan doğru hareket etmek isteyen için; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Âlemlerin Rabbi Allâh dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster