1. Mutlak iktidar (Kainatın imparatorluğu), kendi elinde (kudretinde) bulunan ne yücedir! O, herşeye kadirdir/gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki, hanginizin daha iyi iş/amel yapacağını açığa çıkarmak (ve yaptıklarınızın karşılığını vermek) için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, çok bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O ki, yedi kat gökleri yaratmıştır. Rahmân’ın yaratışında bir aksaklık göremezsin. Gözünü (çevreneetrafına) çevir de bak, bir bozukluk/çatlak görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra gözünü tekrar tekrar çevirip gezdir; o göz, (çarpıklık bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ant olsun, Biz dünya göğünü lâmbalarla donattık; onları şeytanlar için kovma araçları kıldık, onlara çılgın azabı hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Cehennem azabi, Rablerini inkâr edenler içindir. Ne kötü dönüş yeridir o!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Oraya atıldıkları zaman, onun kaynarken çıkardığı korkunç homurtusunu işitirler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Neredeyse öfkesinden çatlayıp parçalanacak! Her bir güruh oraya atıldıkça, onun bekçileri onlara: "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Derler ki: "Evet, tabi ki bize uyarıcı geldi ama biz yalanladık. Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapıklık içindesiniz!" dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dediler ki: "Eğer dinleseydik veya aklımızı çalıştırsaydık çılgın ateşin halkı içinde olmazdık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böylece, günahlarını itiraf ettiler. Çılgın ateşin halkı uzak olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz, gizlide Rablerine saygılı olanlar var ya; onlara bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ister sözünüzü gizleyin, ister onu açığa vurun; şüphesiz ki O, göğüslerin özünü bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O yaratan bilmez mi hiç? Herşeyi inceden inceye bilendir, herşeyden haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O size, yeryüzünü boyun eğer şekilde yaptı. Haydi onun sırtlarında dolaşın ve O’nun rızkından yiyin. Sonunda dönüş O’nun katınadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Emin mi oldunuz? Gökte olan(Allah)ın sizi yere batırmayacağından! O zaman bakarsın ki, yer çalkalanıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yoksa gökte olanın, üzerinize taş yağdıran fırtınayı göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman, uyarım nasılmış bileceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ant olsun, onlardan öncekiler de yalanladılar. Fakat Beni inkâr etmek nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Üstlerindeki kuşları görmezler mi? Sıra sıra ve kanat çırparak süzülen... Onlara, Rahmân’dan başkası bu özelliği vermedi. Şüphesiz O, herşeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Rahmân’a karşı size yardım edecek olan ordunuz kimdir? İnkârcılar ancak bir aldanış/gurur içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Eğer o, rızkınızı keserse/yaratmazsa, sizlere rızık verecek olan kimdir? Bilakis onlar azgınlık ve nefret içinde inatla direnmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Artik bir düşünün! Yüzüstü kapanarak yürüyen kimse mi doğru, yoksa; dosdoğru bir yol/cadde üzerinde dümdüz yürüyen mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. De ki: "O’dur ancak sizi yaratan; size kulaklar, gözler ve gönüller veren! Ne de az şükrediyorsunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki: "Sizi yeryüzünde yaratan/çoğaltıp yayan O’dur. Ve toplanıp O’nun huzuruna götürülürsünüz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Diyorlar ki: "Eğer doğru sözlüler iseniz, bu söz ne zamandır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "Bilgi ancak Allah’ın katındadır. Ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onu yakından gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kötüleşti: "İsteyip çağırmakta olduğunuz şey, işte budur!" denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. De ki: "Baksanıza/gördünüz mü/söyleyin bana: Allah beni ve benimle birlikte olanları helak etse/imha etse veya bize merhamet etse acaba bu durumda inkârcıları, can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "O Rahman’dır. Biz O’na inandık ve O’na tevekkül ettik. Kimin apaçık sapıklık içinde olduğunu yakında bileceksiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. De ki: "Baksanıza/söyleyin bana, eğer suyunuz, yerin derinliğine/dibine çekilse, size kim temiz bir akar su kaynağı getirebilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster