1. Mülk (mutlak hükümranlık ve yönetim), elinde bulunan yüce Allâh, kutludur. O’nun herşeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayâtı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, yedi göğü, birbiri üzerinde tabaka, tabaka yarattı, Rahmân’ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözü(nü) döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra gözü(nü) iki kez daha döndür (bak). Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) umudu keserek hor ve bitkin bir halde sana döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Andolsun biz, en yakın göğü lambalarla donattık ve onları, şeytânlar için taşlamalar yaptık. Ve o(şeytâ)nlara da çılgın ateş azâbını hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rablerine nânkörlük edenler için cehennem azâbı vardır. Ne kötü gidilecek sonuçtur o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Oraya atıldıkları zaman onun öfkeli homurtusunu işitirler, kaynıyor: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Neredeyse öfkeden çatlayacak. Her topluluk onun içine atıldıkça onun bekçileri, onlara: "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sordu(lar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dediler: "Evet, bize uyarıcı geldi ama biz yalanladık ve: ’Allâh hiçbir şey indirmedi, siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz’ dedik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve dediler ki: "Eğer söz dinleseydik, yahut düşünseydik, şu çılgın ateşin halkı arasında bulunmazdık!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Günâhlarını itirâf ettiler. O çılgın ateş halkına (Allâh’ın acımasından) uzak olup ezilmek yaraşır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Fakat gizlide Rablerine saygılı olanlara gelince, onlar için bağış(lama) ve büyük mükâfât vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sözünüzü ister gizleyin, ister onu açığa vurun (farketmez) çünkü O, göğüslerin özünü bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yaratan bilmez mi? O latiftir (bilgisi herşeyin içine geçen, her şeyi) haber alandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O size yeri boyun eğer yaptı. Haydi onun omuzlarında yürüyün ve Allâh’ın rızkından yeyin. (Sonunda) Dönüş O’nadır (size verdiği ni’metlere karşı şükredip etmediğinizi sizden soracak, sizi hesaba çekecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gökte olanın, sizi yere batırmayacağından emin misiniz? O zaman yer, birden sallanmağa başlar (ve siz yerin dibine geçersiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yoksa siz, gökte olanın, üzerine taş yağdıran (bir fırtına) göndermeyeceğinden emin misiniz? (O zaman) tehdidimin nasıl olduğunu bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun, onlardan öncekiler de yalanladılar. Ama benim (onların yaptıklarını) inkârım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Üstlerinde (kanatlarını) açıp yumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları (havada) Rahmân’dan başkası tutmuyor. Doğrusu O, herşeyi görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yahut Rahmân’dan başka size yardım ed(ip sizi O’nun azâbından kurtar)acak askeriniz kimdir? Kâfirler derin bir gaflet ve aldanma içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yahut Allâh, rızkını tutacak olursa size rızık verecek kimdir? Doğrusu onlar, azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şimdi, yüzüstü kapanarak yürüyen mi doğru gider, yoksa yolda düzgün yürüyen mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. De ki: "Sizi yaratan, size işitme (duyusu), gözler ve gönüller veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki: "Sizi yerde üreten O’dur ve toplanıp O’na götürüleceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Doğru (söylüyor) iseniz bu tehdid (ettiğiniz azâb) ne zaman gelecek?" diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: (Ona âit) Bilgi, Allâh’ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onu yakın görünce inkâr edenlerin yüzleri kötüleşti. Ve: "İşte çağırıp durduğunuz şey budur!" dendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. De ki: "Baksanıza, eğer Allâh beni ve benimle beraber olanları öldürse de yahut bize acısa da (fark etmez,) kâfirleri acı azâbdan kim kurtarabilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "O, çok merhametlidir. O’na inanmış, O’na dayanmışızdır. Yakında kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu bileceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. De ki: "Baksanıza, eğer suyunuz çekilse, size kim bir akar su getirebilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster