1. Şanı yücedir, bütün mülk elinde olanın. Ve O; her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hanginizin daha iyi amel işlediğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. Ve O; Aziz’dir, Gafur’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O ki; yedi göğü kat kat yaratmıştır. Sen Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir de bak, bir aksaklık görebilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra gözünü iki kere daha çevir; göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun sana dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Andolsun ki; Biz, yere en yakın göğü kandillerle donattık. Onlarla şeytanların taşlanmasını sağladık. Ve onlara, çılgın alevli azabı hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabblarına küfredenler için de cehennem azabı vardır. Ne kötü dönüş yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Oraya atıldıklarında; onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Nerede ise öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir topluluk ona atıldığında, bekçileri onlara sorarlar: Size bir uyarıcı gelmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar: Evet, doğrusu bize bir uyarıcı geldi, ama biz yalanladık ve: Allah, hiç bir şey indirmemiştir. Siz, büyük bir sapıklık içindesiniz, dedik, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Eğer kulak vermiş veya akletmiş olsaydık, bu çılgın alevli ateş halkı arasında bulunmazdık, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Yok olsun çılgın alevli cehennem ashabı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Muhakkak ki gayb ile Rabblarından korkanlar, işte onlar için, mağfiret ve büyük mükafat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; muhakkak ki O, göğüslerin özünü bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yaratan bilmez olur mu hiç? Ve O; Latif’tir, Habir’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Size yeryüzünü boyun eğdiren O’dur. O halde onun sırtlarında yürüyün. O’ nun rızkından yiyin, nihayet dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gökte olanın; sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman yer, sarsıldıkça sarsılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yoksa gökte olanın; başınıza taş göndermesinden emin mi oldunuz? Benim tehdidimin nasıl olduğunu yakında bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun ki; onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Beni inkar nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar; üzerlerinde kanat çırpan sıra sıra kuşları görmezler mi? Onları Rahman’dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki O; her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Rahman’dan başka size yardımda bulunacak ordunuz kimdir? Kafirler sadece gurur içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Eğer O; rızkınızı tutup kesiverecek olursa, size rızık verecek kimdir? Hayır, onlar; azgınlık ve nefret içinde direnip durmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüzükoyun sürünen mi daha çok hidayettedir, yoksa doğru yolda düpedüz yürüyen mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. De ki: Sizi yaratan ve sizler için kulaklar, gözler ve kalbler var eden O’dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki: Sizi yeryüzünde yaratıp yayan O’dur. Ve O’na toplanıp götürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Derler ki: Doğru sözlüler iseniz, bildirin ne zamandır bu vaad? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: Bilgi; ancak Allah katındadır. Ve ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onu yaklaşırken gördükleri vakit, küfredenlerin yüzleri buruştu. Ve: Sizin isteyip durduğunuz işte budur, denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. De ki: Beni ve benimle beraber bulunanları, Allah helak eder veya esirgerse; kafirleri, elim bir azabdan kurtaracak olan kimdir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: O, Rahman’dır. Biz, O’na inandık ve O’na tevekkül ettik. Kimin apaçık bir sapıklıkta olduğunu yakında bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. De ki: Eğer suyunuz yerin dibine batarsa, söyleyin; size kim temiz bir su kaynağı getirebilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster