أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ
E ted’une ba’lev ve tezerune ahsenel halikıyn
Kelime
Anlamı
Kökü
أَتَدْعُونَ
-mi yalvarıyorsunuz?
بَعْلًا
Ba’l’e
وَتَذَرُونَ
ve bırakıyorsunuz
أَحْسَنَ
en güzelini
الْخَالِقِينَ
yaratıcıların

  • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
    Ba’l’i mi çağırırsınız da yaratıcıların en güzelini bırakırsınız.

  • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
    Ba’l putuna yalvarıp yakarıp, sanatkarların en güzeli olan Allah’ı bir kenara mı bırakırsınız?

  • Adem Uğur Adem Uğur:
    Yaratanların en iyisini bırakıp da Ba’l’e mi taparsınız? demişti.

  • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
    "Ba’l’e (dört yüzü olan altından heykel) tapınıp ve yaratanların en güzelini mi (Ahsen-ül Hâlıkîn) bırakıyorsunuz?"

  • Ahmet Varol Ahmet Varol:
    Ba’l’e tapıp da yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz?

  • Ali Bulaç Ali Bulaç:
    "Siz Ba’le tapıp da Yaratıcıların en güzeli (olan Allah’ı) mı bırakıyorsunuz?"

  • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
    O en güzel yaradanı bırakıb da Ba’l isimli puta mı tapıyorsunuz?

  • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
    “Ba‘l adlı puta tapıyorsunuz da, en güzel yaratıcıyı terk mi ediyorsunuz?”

  • Bekir Sadak Bekir Sadak:
    (124-12) 6 Milletine: «Allah’a karsi gelmekten sakinmaz misiniz? Yaratanlarin en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, onceki babalarinizin da Rabbi bulunan Allah’i birakip da Baal putuna mi taparsiniz?» demisti.

  • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
    (125-126) Siz, sizin de Rabbiniz, önceki babalarınızın da Rabbı olan Allah’ı, yaratanların o en güzelini bırakıp da Ba’l’e mi tapıp yalvarıyorsunuz?» demişti.

  • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
    “Yaratanların en güzelini bırakıp Ba`l (adlı puta) mı tapıyorsunuz?”

  • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
    (125-126) "Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah’ı bırakarak "Ba’l’e mi tapıyorsunuz?"

  • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
    (124-126) (İlyas) milletine: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı bırakıp da Ba’l’e mi taparsınız? demişti.

  • Edip Yüksel Edip Yüksel:
    En güzel Yaratanı bırakıp Ba’le mi hizmet edersiniz?

  • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
    (124-126) Hani o kavmine: «Siz Allah’tan korkmaz mısınız? Yaratanların en güzeli olan, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbi bulunan Allah’ı bırakıp da «Ba’l’e» (Ba’l ismindeki puta) mi yalvarıyorsunuz?» dedi.

  • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
    Yaratanların en güzeli olan Allah’ı bırakıp da Ba’l putuna mı tapıyorsunuz?

  • Gültekin Onan Gültekin Onan:
    "Siz Ba’l’e tapıp da yaratıcıların en güzeli (olan Tanrı’yı) mı bırakıyorsunuz?"

  • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
    Yaratanların en iyisini bırakıp da Ba’l’e mi taparsınız? demişti.

  • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
    (125-126) «O en güzel Yaradanı, sizin de, evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allâhı bırakıb da «Ba’l» e mi tapıyorsunuz»?

  • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
    (125-126) `Yaratanların en güzeli olan, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah`ı bırakıp da Ba`l`e mi yalvarıyorsunuz?`

  • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
    Yaratıcıların en güzelini bırakıp da Ba’l’e mi taparsınız?

  • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
    "Yaratıcıların en güzelini bırakıp da, ba’l putuna mı yalvarıyorsunuz?"

  • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
    Siz (bir put olan) Ba’le mi tapıyorsunuz? Ve Yaratıcılar’ın En Güzeli’ni (Allah’ı) terk mi ediyorsunuz (vaz mı geçiyorsunuz)?

  • Kadri Çelik Kadri Çelik:
    "Siz yaratıcıların en güzelini bırakıp da Ba’l’e mi taparsınız?"

  • Muhammed Esed Muhammed Esed:
    Ba’l’e yalvarıp sanatkarların en güzelini, (Allah’ı) bırakır mısınız,

  • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
    Ba`le yalvarıp yakararak, Sanatkarların Mükemmelini göz ardı edeceksiniz, öyle mi;

  • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
    «Ba’l’e mi tapınırsınız? Ve Hâlikların en güzeline (ibadeti) terk mi edersiniz?»

  • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
    "Ba’l putuna tapıp yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz?"

  • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
    Ba’l’e yalvarıp da ‘en güzel yaratan’ı bırakıyor musunuz?

  • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
    Yaratanların en güzeli olan Allah’ı bırakıp da Ba’l putuna mı tapıyorsunuz?

  • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
    (124-126) Hani o halkına şöyle demişti: "Siz hâla şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de, gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı, o Mükemmel Yaradanı bırakıp hâla Ba’l’e tapmaya mı devam edeceksiniz?"

  • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
    "Ba’l’e yalvarıyorsunuz da, bırakıyor musunuz, yaratıcıların en güzelini?"

  • Şaban Piriş Şaban Piriş:
    Yaratıcıların en iyisini bırakıp Ba’l’e mi yalvarıyorsunuz?

  • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
    «Siz Ba’l’e tapıp da yaratıcıların en güzeli (olan Allah’ı) mı bırakıyorsunuz?»

  • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
    "Bal’e yalvarıp yakarıyor, yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz?"

  • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
    "Will ye call upon Baal and forsake the Best of Creators,-